• Polski
  • English
NOWOŚĆ

KALENDARZ GRAFICZNY 2019

55.00PLN
Newsy
Dla Ciebie

Karta podwójna_110x155_1

4.50PLN
Najczęściej odwiedzane

Odwiedziny

Regulamin

Witryna lilu.netgaleria.eu jest zarejestrowana na firmę:
 
DAKINI EXPERT


65-752 Zielona Góra

ul. Objazdowa 37f/3

929-115-05-87

 

 
INFORMACJE OGÓLNE

Korzystanie z serwisu www.tree.decoart.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu i przestrzeganiem zawartych w nim zasad.
- Witryna Internetowa galeria lilu  jest czynny  non-stop czyli 7 dni w tygodniu.
- Witryna Internetowa galeria lilu  prowadzi sprzedaż poprzez Internet autorskich wyrobów wykonanych własnoręcznie.
-  Witryna nternetowa galeria lilu  zastrzega sobie prawo do modyfikacji swojego regulaminu.
- Ilekroć mowa o  Witrynie Internetowej galeria lilu nazwa ta  odnosi się do witryny internetowej o adresie www.lilu.netgaleria.eu
- Wykorzystywanie autorskich wzorów i ich kopiowanie bez zgody autora, plagiat, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki ze strony, tekstów opisów etc., bez zgody  Witryny Internetowej galeria lilu  jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich zgodnie z z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83).

DEFINICJE

SPRZEDAJĄCY – Witryna Internetowa galeria lilu
KUPUJĄCY - pełnoletnia osoba, Klient, zamawiający/kupujący przedmioty w Witrynie Internetowej galeria lilu
SPRZEDAŻ - procedura prowadząca do zawarcia umowy kupna–sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Witryną Internetową galeria lilu ze wszystkimi konsekwencjami tej umowy. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWA I OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO

- Kupujący po dokonaniu zakupu jest zobowiązany zapłacić za zamówiony przedmiot w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia. Jeśli w ciągu 7 dni zarezerwowany przez Kupującego przedmiot, nie zostanie opłacony, straci on status rezerwacji i powróci do normalnego obiegu. - W wypadku jeśli zakupiony przedmiot wróci do Witryny Internetowej  galeria lilu  z powodu nie odebrania przez Kupującego przesyłki w terminie, koszty powtórnej przesyłki poniesie Kupujący.
- Wszystkie prace prezentowane są własnością Witryny Internetowej  galeria lilu
 
WYSYŁKA

-  Witryna Internetowa galeria lilu jest zobowiązana do wysłania (przesyłką notowaną, czyli z dowodem nadania) zakupionego przedmiotu w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania informacji o odnotowaniu płatności na koncie bankowym.
- Koszty wysyłki ponosi Kupujący.
- Koszty wysyłki są ustalane przez  Witrynę Internetową  galeria lilu

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I PRAWA WITRYNY INTERNETOWEJ galeria lilu

- Witryna Internetowa  galeria lilu nie bierze odpowiedzialności za brak bądź opóźnienie realizacji zamówienia z powodu nieaktualnych lub błędnych danych podanych przez Kupującego. W takim wypadku koszty ewentualnych powtórnych wysyłek ponosi Kupujący.

CENY

- Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich.
- Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili rezerwacji przedmiotu przez Klienta.

REKLAMACJE

a) nieotrzymanie zakupionego towaru
- W przypadku nieotrzymania przesyłki w regulaminowym czasie, Kupujący powinien poinformować o tym Witrynę Internetową galeria lilu.
- Jeśli w wyniku postępowania reklamacyjnego okaże się, że dana przesyłka zaginęła, Witryna Internetowa galeria lilu w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o wynikach postępowania reklamacyjnego, zwróci Kupującemu równowartość zakupionego przedmiotu plus koszty wysyłki.
b) wady zakupionego towaru
- W przypadku otrzymania wadliwego towaru (pod warunkiem, że dana wada nie została opisana w ofercie sprzedaży danego przedmiotu), Klient ma prawo żądać naprawy zakupionego produktu. Niezwłocznie po stwierdzeniu wady, ale nie później niż 10 dni od otrzymania przesyłki (przekroczenie tego terminu jest równoznaczne z utratą prawa do reklamacji) Klient jest zobowiązany poinformować o reklamacji i zwrócić w stanie nienaruszonym na adres  Witryny Internetowej  galeria lilu. Dla bezpieczeństwa przesyłki zwrotne powinny być nadane odpowiednio zabezpieczoną przesyłką poleconą (Kupujący musi posiadać potwierdzenie nadania tej przesyłki, z wyraźną datą, adresem i jej numerem); przesyłki zwrotne nie mogą być wysłane "za pobraniem". Tę przesyłkę Klient przesyła na swój koszt .
c) Uszkodzenia zakupionego towaru w transporcie.
Jeśli Kupujący zauważy jakiekolwiek uszkodzenia przesyłki powinien niezwłocznie poinformować o tym pracownika dostarczającego/wydającego przesyłkę w celu spisania odpowiedniego protokołu, który to będzie stanowił podstawę uznania reklamacji. Przesyłki nie spełniające tych warunków nie będą mogły podlegać procedurze reklamacyjnej.

ZWROTY

a) zasady ogólne
- W terminie 10 dni od daty otrzymania towaru przez Kupującego może on odstąpić od umowy bez podania przyczyn.
- Zwrotowi nie podlegają: przedmioty wykonane na specjalne zamówienie Klienta oraz te, które na życzenie Klienta zostały przerobione (zmiana koloru/rodzaju materiałów, rozmiaru etc.)
- W przypadku zwrotu towaru Klient otrzyma zwrot kwoty równej cenie towaru.
- W przypadku zwrotu towaru koszty ich odesłania ponosi Kupujący.
b) warunki zwrotu zakupionego towaru:
- Powiadomienie  Witryny Internetowej  galeria lilu musi nastąpić droga mailową.
- Zwracany przedmiot nie może nosić śladów użytkowania. Towar musi zostać zwrócony w stanie nienaruszonym
Dla bezpieczeństwa przesyłki zwrotne powinny być nadane odpowiednio zabezpieczoną przesyłką poleconą (Kupujący musi posiadać potwierdzenie nadania tej przesyłki, z wyraźną datą, adresem i jej numerem); przesyłki zwrotne nie mogą być wysłane "za pobraniem" (koszty odesłania przedmiotu pokrywa Kupujący).
Zwrot należności dla Kupującego nastąpi w ciągu 7 dni od otrzymania od Sprzedającego potwierdzenia o otrzymaniu przesyłki zwrotnej bez śladu użytkowania oraz w stanie nienaruszonym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sądem właściwym dla wszelkich sporów wynikłych pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym jest Sąd właściwy dla siedziby Witryny , czyli Sąd Rejonowy w Zielonej Górze.